Đại lý đấu giá

Công ty TNHH một thành viên 185


- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên 185
- Địa chỉ: Xóm Mậu Lâm. xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Ngành nghề kinh doanh: xây lắp các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy điện, thủy lợi; kinh doanh vật liệu, máy móc thiết bị, rà phá bom mìn vật liệu nổ theo giấy phép của Bộ Quốc Phòng; ...
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 41.819.330.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.422.690 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.422.690 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 12/01/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
  • Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/01/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19/01/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/01/2017 đến 16 giờ ngày 06/02/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 25/01/2017

1. Quy che dau gia CTy TNHH MTV 185.doc

2. Quyet dinh CPH 185.pdf

3. QD phe duyet PACPH.pdf

4. Phuong an CPH 185.pdf

5. Quyet dinh GTDN 185.pdf

6. Du thao dieu le CTCP Truong Son 185.pdf

7. Ban CBTT 185.pdf

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Don dang ky dau gia IPO.zip

Tin mới nhất