Đại lý đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2

Căn cứ Công văn số 4585/UBND-KT ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Cần Thơ về việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, và Công văn số 8169/UBCK-QLCB ngày 09/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Ban tổ chức đấu giá cổ phần Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:
1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 02 Đường Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2
Địa chỉ: Số 366C Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: (0710) 3881 690 Fax: (0710) 3881 690
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước – Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh nước sạch; ….
4. Vốn điều lệ: 117.733.160.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).
5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.214.064 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10,312% tổng số cổ phần đang lưu hành).
6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.
8. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm: 12.350 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.214.064 cổ phần.
- Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 1.214.064 cổ phần.
- Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 1.214.064 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 1.214.064 cổ phần.
10. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
  • Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 21/12/2016 đến 16h00 ngày 10/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.
12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 16/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.
13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/01/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/01/2017 đến 16h00 ngày 25/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.
15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 19/01/2017 đến 25/01/2017 tại các Đại lý đấu giá.

20161220_20161220 - CTCP CN CAN THO 2 - MAUDON.docx

20161220_20161220 - CTCP CN CAN THO 2 - QUYCHE DAUGIA.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - BCTC 6 THANG CUOI 2014.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - BCTC QUI II.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - Cong van QD cua UBNDTP Can Tho.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - BCTC 6 THANG DAU 2014.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - BCTC 2015.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 -CN UBCKNN ve viec thoai von.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - CBTT ve viec thoai von.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - TBAO BAN DAUGIA.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - Giay CNDKKD.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 -Dieu le cong ty CNCT 2.pdf

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc

20161220_20161220 - CTY CN CANTHO 2 - Xac nhan CP tu do chuyen nhuong.pdf

Tin mới nhất