Hình ảnh

  • M&A 2015
  • Ngày hội việc làm ở DH Kinh Tế Luật & Ngoại Thương 2015
  • Đối thoại gặp gỡ Nhà đầu tư 2015
  • Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
  • Hội nghị các chuyên gia phân tích Quý 3/2014
  • Ngày hội việc làm FTU 2014
  • Huấn luyện kỹ năng tranh luận cho AIESEC
  • Diễn đàn M&A Việt Nam 2014
  • AIESEC - Diễn đàn " Vietnam Youth to Business" 2014