Tin tức & Sự kiện

HSC LẦN THỨ 7 LIÊN TIẾP ĐƯỢC VINH DANH TRONG DANH SÁCH “50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT NĂM 2019” DO TẠP CHÍ FORBES BÌNH CHỌN

 

Forbes vừa chính thức công bố danh sách "50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019". Trong đó, HSC lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh trong khối ngành tài chính.

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty trong danh sách này đạt 127.530 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19,2%. Tổng giá trị vốn hóa đạt 94 tỉ đô la Mỹ, tương đương 63% vốn hóa hai sàn niêm yết TP. HCM (HSX) và Hà Nội (HNX) vào trung tuần tháng 5/2019.

Các công ty trong danh sách là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được vị thế cạnh tranh trong ngành, được phân theo từng nhóm lĩnh vực và đều có mức tăng trưởng ấn tượng. Việc HSC lần thứ 7 liên tiếp vinh dự lọt top “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” khẳng định định hướng phát triển bền vững trong các hoạt động kinh doanh của HSC. Giải thưởng đồng thời cũng phản ánh toàn diện sự chuyên nghiệp, dịch vụ uy tín và năng lực tài chính vững mạnh của công ty trong suốt những năm qua.

Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes (US), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2014 - 2018 (trong trường hợp các công ty có niên độ tài chính kết thúc giữa năm Forbes Việt Nam sử dụng số liệu của niên độ kế toán gần nhất). Vốn hóa các công ty trong danh sách được chốt vào trung tuần tháng 5.2019./.

Phương pháp tính:

Forbes xem xét tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn HSX và HNX và sắp xếp theo từng nhóm ngành. Ở vòng sơ loại những công ty đang thua lỗ, hay trong quá trình hủy niêm yết, có quy mô giá trị vốn hóa và doanh thu dưới 500 tỉ đồng, các công ty con có hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào công ty mẹ (đã được xem xét) đều bị loại. Ở vòng tính toán định lượng, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2014 - 2018. Phần tính toán định lượng theo phương pháp của Forbes được sự hỗ trợ của công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Tiếp theo, vòng định tính, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững. Các công ty nhiều lần vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của hai sở giao dịch chứng khoán, có nghi vấn thao túng giá cổ phiếu hoặc có dấu hiệu kém minh bạch sẽ bị loại.