Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 1. Tổ chức chào bán:    CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:                     67 - 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:                (+84.28) 3821 4244             Fax: (+84.28) 3821 4243

 1. Tổ chức phát hành:   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)

Địa chỉ:                     Tầng 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:                (+84.28) 3823 3299             Fax: (+84.28) 3823 3301

Vốn điều lệ:              1.297.567.580.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh chính:  Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

 1. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần của HSC.
 2. Số lượng chứng khoán chào bán: 37.500.000 quyền mua, tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua là 25.000.000 cổ phần.

   Tỷ lệ thực hiện quyền: 3 : 2 (nghĩa là cứ 03 quyền mua được mua 02 cổ phần phát hành thêm của HSC với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần; số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

 1. Phương thức chào bán:  Đấu giá công khai.
 2. Giá khởi điểm:         9.900 đồng/quyền mua.
 3. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 4. Quy chế đấu giá, thông tin về quyền mua cổ phần chào bán được công bố chi tiết trên website: www.hsx.vn, www.hfic.vn, www.asias.com.vn
 5. Địa điểm nhận Công bố thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá.
 6. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:     Từ ngày 28/3/2019 đến 16h00 ngày 05/4/2019
 7. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:                        Trước 15h00 ngày 11/4/2019 tại các Đại lý đấu giá.
 8. Thời gian tổ chức đấu giá:                                           09h00 ngày 16 tháng 4 năm 2019.
 9. Tên, địa điểm tổ chức đấu giá:                                    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM  – 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
 10. Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần:            Từ ngày 17/4/2019 đến 16h00 ngày 19/4/2019.
 11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:                                  Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 23/4/2019.
 12. Đơn vị tư vấn:                                                               CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC.