Tin tức & Sự kiện

Thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ lưu ký theo thông tư 127/2018/TT-BTC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo về việc thay đổi phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính như sau:

    Loi phí

Mc phí

    Phí lưu ký chứng khoán trong tài khoản 

    0.3 đồng/ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/ tháng

Mức phí này sẽ được áp dụng từ 15/02/2019.

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

  • support@hsc.com.vn
  • (028) 3823 3298 tại TP.HCM hoặc
  • ( (024) 3933 4693 tại Hà Nội (nhấn phím 0)
  • Nhân viên quản lý tài khoản của Quý khách

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh