Tin tức & Sự kiện

Thông báo Sửa đổi, bổ sung Quy chế Giao dịch Chứng khoán niêm yết của HNX

Căn cứ theo Quyết định số 62/QĐ-SGDHN và 63/QĐ-SGDHN ngày 24/01/2019 của Sở GDCK Hà Nội (HNX) về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở GDCK Hà Nội, HSC trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi có hiệu lực từ ngày 24/01/2019 như sau:

Quy định về giao dịch Trái Phiếu Doanh Nghiệp niêm yết tại HNX

 1. Thời gian giao dịch

Phiên Giao Dịch

Giờ Giao Dịch

Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận

9h00’ đến 11h30’

Nghỉ giữa phiên

11h30’ đến 13h00’

Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận

13h00’ đến 14h30’

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận

14h30’ đến 14h45’

Khớp lệnh thỏa thuận

14h45’ đến 15h00’

 1. Phương thức giao dịch
 • Khớp lệnh định kỳ
 • Khớp lệnh liên tục
 • Thỏa thuận
 1. Giá giao dịch
 • Đơn vị yết giá trái phiếu: 01 đồng
 • Không quy định giới hạn dao động giá
 1. Đơn vị giao dịch
 • Đơn vị giao dịch khớp lệnh trái phiếu: 100 trái phiếu
 • Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thỏa thuận trái phiếu: 01 trái phiếu
 1. Loại lệnh
 • Phiên khớp lệnh liên tục: LO
 • Phiên khớp lệnh định kỳ: ATC, LO

Các quy định khác về giao dịch trái phiếu tương tự như cổ phiếu.