Tin tức & Sự kiện

18.07.2018 - HSC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ KÝ QUỸ BAN ĐẦU HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ VN30

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) xin thông báo đến Quý khách nội dung liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 (*), chi tiết như sau:

Từ 18/07/2018 trở đi

Trước 18/07/2018

  • HSC áp dụng tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 18%

HSC áp dụng tỷ lệ ký quỹ ban đầu cũ: 14%

  • Mức ký quỹ ban đầu tối thiểu khi mở mới tài khoản phái sinh: 20.000.000đ

Mức ký quỹ ban đầu tối thiểu khi mở mới tài khoản phái sinh: 15.000.000đ

  • Số dư ký quỹ duy trì tối thiểu trên 01 tài khoản phái sinh: 15.000.000đ

Số dư ký quỹ duy trì tối thiểu trên 01 tài khoản phái sinh: 15.000.000đ

Các thay đổi này sẽ được áp dụng chính thức từ 18/07/2018 cho đến khi có thông báo khác từ HSC.

(*) Việc điều chỉnh căn cứ vào công văn số 10867/VSD-TTBT ngày 13/07/18 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Để hiểu thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với HSC thông qua các kênh sau:

  • Email: support@hsc.com.vn
  • Tổng đài giao dịch qua điện thoại (028) 3823 3298 tại TP.HCM hoặc (024) 3933 4693 tại Hà Nội (nhấn phím 0)
  • Nhân viên quản lý tài khoản của Quý khách.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh