Tin tức & Sự kiện

Thông báo V/v: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh chào bán cổ phiếu ra công chúng .

Ngày 06/09/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Mã chứng khoán DXG). Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC). Qúy nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bảng cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của DXG ở file đính kèm.

Trân trọng.

Tin mới nhất