Liên hệ

  •  Trương Ngọc Quỳnh Tiên

      Giám đốc Truyền Thông

  •   Tầng 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  •  (+84 8) 3823 3299 (Ext. 124)

     tien.tnq@hsc.com.vn

Phiếu liên hệ

Vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để gửi câu hỏi về Quan hệ cổ đông đến HSC.

Để bảo mật thông tin, vui lòng điền mã bên dưới vào hộp truy cập được cung cấp. Mã này là một hình ảnh mà máy không đọc được, giúp ngăn chặn việc đăng nhập tự động và giảm thư rác.

Tin mới nhất