Thông tin cổ phiếu HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM: HCM

Giá gần nhất Thay đổi (% ) Khối lượng (cổ phiếu) Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày
Giá trị Biên độ giá 52 tuần    
Cập nhật: -

Giá cổ phiếu HCM

Loại biểu đồ: