Câu hỏi thường gặp

1. Tên giao dịch chính thức của HSC là gì? Ngoài ra còn những cách gọi nào khác?

Tên giao dịch chính thức bằng Tiếng Việt của HSC là: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Securities Corporation.
Tên viết tắt: HSC.
Mã chứng khoán: HCM (HOSE).

2. Trụ sở chính của HSC nằm ở đâu? HSC có những phòng giao dịch nào?

Trụ sở chính của HSC tại Lầu 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM. HSC hiện đang hoạt động tại 6 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại ĐÂY.

3. Mã chứng khoán của HSC là gì và được giao dịch trên sàn nào?

Mã chứng khoán của HSC là HCM, được giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE).

4. Có bao nhiêu cổ phiếu của HSC đang lưu hành?

Tính đến 30/6/2014, tổng số cổ phiếu niêm yết của Công ty là: 127.256.758 cổ phiếu, trong đó số lượng cổ phiếu lưu hành là: 127.229.616 cổ phiếu.

5. Công ty HSC có bao nhiêu loại cổ phiếu?

Toàn bộ cổ phiếu của Công ty là cổ phiếu phổ thông.

6. Tôi có thể mua cổ phiếu của HSC bằng cách nào?

Để thuận tiện nhất, cổ đông có thể mua cổ phiếu của HSC bằng cách mở tài khoản và đặt lệnh mua cổ phiếu HCM tại HSC. Thông tin về mở tài khoản và thực hiện giao dịch, vui lòng xem tại đây. Ngoài ra, cổ đông cũng có thể mở tài khoản và đặt lệnh mua cổ phiếu của HSC tại các công ty chứng khoán khác.

7. Tôi có thể theo dõi thông tin giá cổ phiếu của HSC như thế nào?

Cổ đông có thể theo dõi thông tin giá cổ phiếu của HSC tại  đây  hoặc trên Bảng điện của HOSE, HSC.

8. HSC có trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông không?

HSC luôn trả cổ tức hằng năm cho cổ phiếu phổ thông, với tỉ lệ tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hằng năm. Kể từ khi niêm yết vào năm 2009 đến nay, dù nền kinh tế có nhiều biến động, tỉ lệ trả cổ tức của HSC vẫn duy trì đều đặn ở mức từ 13% đến 20%. Cổ đông có thể xem lịch cổ tức tại đây.

9. Đợt chia cổ tức tiếp theo sẽ diễn ra khi nào?

Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2014 với tỉ lệ khoảng 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu), hình thức chi trả là tiền mặt, thời gian thực hiện được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

10. Tôi có thể nhận trả cổ tức bằng cách nào?

Cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản của cổ đông tại công ty chứng khoán mà cổ đông đăng ký mua cổ phiếu HCM.

11. Cổ đông không lưu ký được nhận cổ tức bằng tiền mặt ở đâu?

Cổ đông nhận tiền mặt tại Phòng Kế toán của Công ty hoặc gởi yêu cầu để Công ty chuyển khoản, phí chuyển khoản do cổ đông thanh toán.

12. Trong trường hợp cổ đông không lưu ký và làm mất Sổ cổ đông, HSC có thể phát hành sổ mới không?

Công ty có thể cấp lại Sổ cổ đông với điều kiện cổ đông phải (1) đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần; (2) xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc mất Sổ cổ đông; (3) cổ đông thanh toán mọi chi phí liên quan (nếu có) cho Công ty.

13. Làm thế nào để tôi có thể nhận Báo cáo thường niên của HSC?

Cổ đông có thể tải về Báo cáo thường niên phiên bản điện tử của HSC các năm tại   đây; hoặc gởi yêu cầu đến hộp thư điện tử hsc_ir_vn@hsc.com.vn hoặc điện thoại số 08 3823 3299.

14. Tôi có thể tìm hiểu về thông tin tài chính của HSC ở đâu?

Cổ đông có thể tìm hiểu thông tin tài chính của HSC tại  đây.

15. Công ty nào là đơn vị kiểm toán độc lập của HSC?

Tùy theo tình hình thực tế từng năm, Đại hội cổ đông thường niên sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý cho HSC, bao gồm:

  • Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  • Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  • Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
  • Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Năm 2014, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty thực hiện kiểm toán cho HSC.

16. HSC đã làm những gì để cam kết thực hiện phát triển bền vững, quản trị doanh nghiệp và chia sẻ với cộng đồng ?

Là một tổ chức tài chính hàng đầu trong thị trường đang phát triển như Việt Nam, HSC cam kết chủ động và tích cực đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế và xã hội. Công ty luôn nỗ lực nuôi dưỡng các nguồn lực và đóng góp vào hệ thống cơ cấu ở Việt Nam với mục đích sẽ tạo ra nhiều nguồn lực hữu dụng cho HSC nói riêng, cũng như cho cộng đồng nói chung trong tương lai. Công ty cũng đi đầu trong việc xây dựng và thực hiện những qui tắc, chuẩn mực quốc tế nhằm tối đa hóa hiệu quả quản trị doanh nghiệp với mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích cho Cổ đông và toàn bộ nền kinh tế. Vui lòng xem các hoạt động HSC đã tổ chức và tham gia nhằm thực hiện cam kết phát triển bền vững và chia sẻ với cộng đồng tại đây; các nội dung quản trị doanh nghiệp tại  đây

17. Tỉ trọng nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài của công ty?

Tỉ trọng nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lần lượt là 51% và 49% theo số liệu đến ngày 08/05/2014.

18. Trong tương lai, công ty có định hướng trở thành một công ty quản lý quỹ hay một tập đoàn tài chính lớn?

HSC đã và đang khẳng định vị thế là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam và là công ty tiên phong thị trường bằng việc tham gia xây dựng các sản phẩm mới, đóng góp hoàn thiện bộ máy vận hành của thị trường và vững tin đạt được những thành công tương tự như những công ty đầu ngành tại các thị trường chứng khoán trong khu vực và quốc tế. HSC hướng đến trở thành một định chế tài chính chuyên nghiệp với chuẩn mực quốc tế trong tương lai.

19. Lợi nhuận từ môi giới chiếm tỉ trọng bao nhiêu phần trăm trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty năm 2013?

Trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty năm tài chính 2013, lợi nhuận từ môi giới chiếm 31%, là một trong số ít những công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường trên cả hai phân khúc môi giới khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Đây là lợi thế to lớn mang lại cho HSC vị thế nhà cung cấp dịch vụ môi giới toàn diện với hai mạng lưới phân phối bổ sung cho nhau, qua đó cho phép Công ty duy trì ổn định doanh thu từ phí giao dịch khi hai phân khúc thị trường này biến động theo những chiều hướng khác nhau.

20. Kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của HSC trong năm 2014 như thế nào?

Tổng doanh thu năm 2014 của HSC được dự đoán sẽ tăng ở mức 17% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 341 tỉ đồng, tăng 21% so với năm 2013. Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu HSC đạt 422.512.100.437 đồng, tương đương 57% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế HSC đạt 214.997.700.251 đồng, tương đương 63 % kế hoạch năm.

Việc thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm của HSC đã cho thấy những tín hiệu lạc quan, thỏa mãn các kì vọng của nhà đầu tư.

21. Thu nhập trên một cổ phiếu HCM vào thời điểm cuối năm 2013 là bao nhiêu?

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) HCM đạt mức 2.241 VNĐ (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành trung bình trong năm 2013 là 126 triệu cổ phiếu), vào thời điểm cuối năm 2013, giá cổ phiếu của HSC đã được giao dịch vào khoảng 11 lần thu nhập đã đạt được trên mỗi cổ phiếu (P/E).

22. HCM đã đáp ứng các điều kiện nào để được chọn vào bộ chỉ số VN30 theo kết quả soát xét lần 2 năm 2014?

Bộ chỉ số HOSE-Index - VN30 được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường, bao gồm 30 cổ phiếu thành phần, đại diện cho hoạt động của 30 công ty được niêm yết trên sàn HOSE, chiếm khoảng 80% tổng giá trị vốn hóa và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Để được lựa chọn vào rổ VN30, cổ phiếu HCM của HSC đã đáp ứng các điều kiện tham gia tính toán chỉ số và trải qua 3 bước sàng lọc về giá trị vốn hóa, cổ phiếu tự do chuyển nhượng và thanh khoản. Top 30 cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí sàng lọc sẽ được chọn trên cơ sở cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất (tính theo tự do chuyển nhượng) và thanh khoản lớn.

Với vốn chủ sở hữu hơn 2.247 tỷ đồng và vị trí đứng đầu về thị phần môi giới trên cả nước, HSC tự tin là một trong những CTCK hàng đầu tại Việt Nam, mang lại lợi suất đáng kể cho cổ đông và nhà đầu tư.

23. HSC đã có những hoạt động gì để góp phần nâng cao tính minh bạch của doanh nghiệp?

Với vai trò là công ty tiên phong và dẫn đầu trong ngành chứng khoán, HSC nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Công ty. HSC luôn tuân thủ các qui định hiện hành về quản trị công ty, công bố thông tin đầy đủ và kịp thời. Ngoài ra Công ty còn chủ động xây dựng các kênh thông tin đến cổ đông như gửi email trực tiếp, gặp gỡ trao đổi với các nhà đầu tư, các cơ quan truyền thông. Bên cạnh đó, báo cáo thường niên của HSC liên tục nhận được các giải thưởng cao từ nhiều tổ chức chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Các giải thưởng này ghi nhận sự nỗ lực của HSC trong việc thực hiện các chuẩn mực về minh bạch hóa, cung cấp thông tin về tình hình quản trị, các hoạt động kinh doanh và tài chính của HSC đến cổ đông và khách hàng. Cổ đông có thể xem thêm các giải thưởng, trong đó có giải thưởng về Báo cáo thường niên của HSC, tại đây.