Hỗ trợ giao dịch

Chúng tôi cam kết không ngừng áp dụng những chuẩn mực tốt nhất trong ngành, thể hiện qua việc sử dụng các hệ thống giao dịch được quốc tế công nhận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Qua đó, HSC không những ở vị thế tốt nhất có thể phục vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng, mà còn chủ động đóng góp nâng cao những tiêu chuẩn của ngành Tài chính.

Để tối đa hóa hiệu quả dịch vụ, chúng tôi đã áp dụng nâng cấp các công nghệ hỗ trợ tiện ích cho khách hàng. Một số các nâng cấp chính bao gồm:

  • Làm việc với đơn vị tư vấn thuộc nhóm bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới để cải thiện các quy trình kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh của chúng tôi tuân thủ đúng với các chính sách quản lý nội bộ của Công ty.
  • Áp dụng chuẩn mực ITIL (Thư viện cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin), tập trung vào việc bố trí các dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp với các nhu cầu cụ thể của Công ty và khách hàng. Ngoài việc giúp giám sát các rủi ro giao dịch, hệ thống này còn cho phép chúng tôi đảm bảo không có một dịch vụ nào của chúng tôi có thể bị gián đoạn, từ đó gia tăng hiệu quả hoạt động.