Báo cáo phân tích

HSC tự hào có một trong những đội ngũ nghiên cứu phát triển và lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những nhận định thực tiễn và các sản phẩm đổi mới, hợp tác với khách hàng để đảm bảo mọi nguồn lực được tận dụng để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Đội ngũ nhân viên có năng lực và được đào tạo kỹ lưỡng của HSC cung cấp các báo cáo chuyên sâu khai thác các số liệu bảng tính để cung cấp cho khách hàng những phân tích và dự báo chi tiết về tình hình tài chính hiện tại và tiềm năng của việc đầu tư.

Hiện nay, đội ngũ nghiên cứu của HSC gồm hơn mười lăm chuyên viên phân tích ở cả TP.HCM và Hà Nội. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi cung cấp toàn diện các thông tin thị trường, phân theo các lĩnh vực then chốt. Chúng tôi theo dõi top 50 cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu OTC chặt chẽ với các báo cáo xếp hạng và các mô hình lợi nhuận chi tiết.

Các chuyên viên phân tích nghiên cứu của chúng tôi đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau: kiểm toán, nghiên cứu thị trường, tài chính doanh nghiệp... Chính sự kết hợp đa lĩnh vực này giúp chúng tôi nhìn nhận các công ty theo nhiều khía cạnh đa dạng và đạt được sự tổng hợp tốt. Bộ phận nghiên cứu của HSC xem trọng việc xây dựng mô hình lợi nhuận tốt và việc đạt được sự hiểu biết sâu về chất lượng cũng như khả năng quản lý công ty một cách chiến lược.

Xem báo cáo phân tích tại đây.