Đấu thầu trái phiếu chính phủ

Thị trường trái phiếu ở Việt Nam đang dần phát triển và trở thành một nhân tố đóng góp lớn vào danh mục khách hàng tổ chức của HSC. HSC tạo điều kiện cho các tổ chức xây dựng một khoản đầu tư an toàn và bảo mật, đồng thời mang lại thu nhập thường xuyên và đáng tin cậy.

Là một Công ty chứng khoán độc lập không được hậu thuẫn bởi một tập đoàn ngân hàng nào, nhưng HSC tự hào là một trong số ít công ty môi giới tham gia vào thị trường sơ cấp trái phiếu chính phủ. Chúng tôi đã đóng góp đáng kể vào giá trị giao dịch môi giới trái phiếu trên thị trường thứ cấp, điều này được chứng minh bằng thứ hạng cao của chúng tôi về thị phần. Mục tiêu của HSC là tăng doanh thu bằng việc mở rộng danh sách khách hàng giao dịch trái phiếu ở cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp.