Thực hiện giao dịch

Bất kể mục tiêu tài chính của khách hàng có liên quan tới trái phiếu như thế nào, HSC có thể cung cấp khả năng thanh khoản và dòng tiền khách hàng cần có để chủ động tham gia vào thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam. Là một trong số ít các đại lý sơ cấp của trái phiếu chính phủ trong thị trường nội địa, HSC có vị thế cung cấp đa dạng các dịch vụ cho ngân hàng và các nhà quản lý quỹ.

Chúng tôi tạo dựng uy tín dựa trên khả năng cung cấp các dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, chúng tôi đã phát triển một hệ thống giao dịch chứng nhận dịch vụ xuất sắc. HSC tự hào có một đội ngũ giàu kinh nghiệm và trình độ học vấn cao từ các tổ chức tài chính và giáo dục tốt nhất thế giới, và chúng tôi tận dụng điều này để mang lại những kết quả tốt nhất cho quý khách hàng.