Môi giới chứng khoán

Tại HSC, chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức nghề nghiệp và trung thực. Việc tạo dựng thương hiệu đòi hỏi chúng tôi luôn luôn phải tập trung và kỹ lưỡng đến từng chi tiết để đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng theo yêu cầu. Từ đó chúng tôi có thể đảm bảo rằng các khoản đầu tư của mỗi khách hàng được thực hiện một cách an toàn nhất bởi các chuyên gia của HSC. Một trong các giá trị cốt lõi của HSC là xây dựng nên một tổ chức vững mạnh ngay từ bên trong. Chúng tôi tự hào là đội ngũ liên tục đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn cho thị trường đồng thời mang đến sự minh bạch và uy tín tốt hơn cho toàn bộ ngành tài chính nói chung.

HSC đề cao việc liên tục cải tiến và hoàn thiện chính mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các bộ phận như Kế toán, Công nghệ Thông tin và Giao dịch nhằm đảm bảo tính sẵn sàng, liên tục, và bảo mật của các dịch vụ mà chúng tôi dành cho khách hàng. HSC là công ty môi giới duy nhất ở Việt Nam có thể gửi xác nhận lệnh /phân bổ giao dịch thông qua Hệ thống trung tâm quản lý giao dịch OMGEO (OMGEO CTM), cũng như nhận lệnh của khách hàng và cập nhật tình trạng khớp lệnh trực tuyến thông qua kết nối Bloomberg FIX (Cổng trao đổi thông tin tài chính).

Để đảm bảo liên tục cung cấp các sản phẩm giá trị gia tăng cho quý khách hàng, chúng tôi còn làm việc với các ngân hàng lưu ký để áp dụng liên kết SWIFT giúp cải thiện tốc độ quá trình xử lý lệnh.

Phản ánh kết quả của những nỗ lực này, Khối Khách hàng Tổ chức của HSC đã phát triển mạnh mẽ đạt được một tỉ trọng lớn về giá trị giao dịch nước ngoài trên toàn thị trường trong những năm gần đây.