Dịch vụ chứng khoán

HSC đơn giản hóa quy trình đầu tư cho tất cả khách hàng. Chúng tôi cung cấp phương pháp tiếp cận đầy đủ các dịch vụ quản lý tài khoản của khách hàng nhằm đảm bảo tất cả các giao dịch và thông tin được cập nhật, quản lý và theo dõi liên tục bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm.

Hãy tận dụng lợi thế của dịch vụ có tính bảo mật đạt tiêu chuẩn quốc tế của HSC để đảm bảo rằng các khoản đầu tư của quý khách hàng được quản lý một cách hiệu quả và an toàn, tài khoản của quý khách hàng được chăm sóc một cách tốt nhất.

  1. Lưu ký chứng khoán
  2. Ủy thác đấu giá
  3. Quản lý sổ cổ đông