Lưu ký chứng khoán

Bộ phận Dịch vụ chứng khoán của HSC cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mở tài khoản và quản lý tài khoản, lưu ký chứng khoán nhằm hỗ trợ các hoạt động giao dịch của khách hàng. Bộ phận này được xây dựng dựa trên khả năng đáp ứng, thích nghi và tiếp cận các kinh nghiệm thực tế tốt nhất trong ngành, đảm bảo có những giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến giao dịch.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ các bộ phận Kế toán, Công nghệ Thông tin, và Giao dịch để đảm bảo tính sẵn sàng, nguồn lực, tính liên tục và bảo mật cho khách hàng.

HSC là một trong những thành viên lưu ký chứng khoán uy tín nhất Việt Nam, minh chứng bởi các dịch vụ lưu ký chuyên nghiệp mà HSC đã thực hiện. Hệ thống mạng hiện đại của chúng tôi cho phép thực hiện giao dịch một cách tốt nhất, giảm thiểu lỗi và cung cấp các bản báo cáo chính xác, minh bạch và nhanh chóng với các thông tin cập nhật mới nhất.

Một số lợi ích của dịch vụ lưu ký tại HSC bao gồm:

  • Quản lý đầy đủ và chính xác thông tin của mỗi cổ đông.
  • Giám sát tất cả các giao dịch và hoạt động mua bán cổ phiếu của cổ đông.
  • Phân tích biến động vốn tại một số thời điểm nhất định.
  • Hoạt động hiệu quả và giảm chi phí quản lý.