Ủy thác đấu giá

Với nỗ lực không ngừng mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất và tối ưu nhất cho từng khách hàng, đồng thời với vai trò là một đại lý đấu giá chính thức trên các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, chúng tôi chủ động thực hiện các mục tiêu theo sự ủy thác của khách hàng. HSC cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán trọn gói cho khách hàng.

HSC cung cấp các dịch vụ ủy thác và lưu ký uy tín tới một mạng lưới khách hàng đa dạng trên thị trường Việt Nam. Đội ngũ tận tụy của chúng tôi gồm các chuyên gia về quỹ sẽ xử lý lệnh của khách hàng và đảm bảo lệnh được đặt chính xác và kịp thời.

Các điểm mạnh về dịch vụ đấu giá chứng khoán tại HSC

  • Bảo vệ an toàn nguồn đầu tư của khách hàng
  • Hỗ trợ kỹ thuật và tuân thủ
  • Giám sát các nhà cung cấp dịch vụ quỹ
  • Trực tiếp làm cầu nối giữa sàn giao dịch chứng khoán và khách hàng