Chứng chỉ quỹ mở

Đối với những nhà đầu tư tìm kiếm sự linh hoạt tối đa về đầu tư và phòng tránh rủi ro, HSC hiện là đại lý phân phối chính cho nhiều quỹ mở nội địa tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi hướng dẫn khách hàng quy trình thành lập quỹ và quản lý tài khoản một cách chuyên nghiệp và lịch sự.

Danh sách các công ty quản lý quỹ và quỹ mở: 

  1. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt nam (VFM) gồm các quỹ mở sau:
  • Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1)
  • Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4)
  • Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA)
  • Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)
  1. Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam (MAMV) gồm quỹ mở sau:
  • Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI)
  1. Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM) gồm quỹ mở sau :
  • Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA).