Giao dịch ký quỹ cổ phiếu niêm yết

Lợi nhuận tiềm năng của quý khách hàng sẽ được tăng lên nhờ việc tận dụng các dịch vụ cho vay ký quỹ linh hoạt của HSC. Các chính sách và lãi suất cho vay hợp lý cùng với những hệ thống tự động của chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình khách hàng nhận tiền ký quỹ.

Ngoài ra, với khả năng cho vay ký quỹ trên hơn 150 cổ phiếu niêm yết trên cả Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, khách hàng của HSC có nhiều lựa chọn đối với các mã chứng khoán khi muốn vay ký quỹ để tăng đòn bẩy tài chính.

Do chúng tôi liên tục phát triển và mở rộng dịch vụ ở các thị trường mới khác, dịch vụ giá trị gia tăng này sẽ là một công cụ quan trọng để giúp các nhà đầu tư tích lũy khối lượng lớn các cổ phiếu trong một thời gian tương đối ngắn.

Các thông tin thêm về Dịch vụ giao dịch ký quỹ của HSC: