Phân phối chứng chỉ quỹ

HSC cung cấp một danh sách phong phú các quỹ đầu tư, cho phép khách hàng linh hoạt trong việc lựa chọn mức độ đầu tư vào thị trường trong khi vẫn có thể tận dụng lợi thế của sự đa dạng hóa trong sản phẩm tài chính này. Với tư cách là một thành viên tham gia thị trường, HSC đảm bảo rằng mọi yêu cầu của khách hàng sẽ được đáp ứng đầy đủ như mong muốn.

Chúng tôi tự tin rằng đội ngũ chuyên viên môi giới của HSC có thể cung cấp các phân tích chuyên sâu về các quỹ phù hợp với khách hàng nhất. Với một quy trình đầu tư hiệu quả, hệ thống dữ liệu và phân tích độc quyền của HSC, tính trung thực cao và quản trị doanh nghiệp chặt chẽ, HSC cung cấp dịch vụ quản lý quỹ hàng đầu trong cả thị trường nội địa lẫn thị trường nước ngoài.

  1. Chứng chỉ quỹ mở
  2. Chứng chỉ ETF