Chứng chỉ ETF

HSC cung cấp gói dịch vụ cao cấp được thiết kế hoàn chỉnh và độc đáo: cung cấp dịch vụ lưu ký, ủy thác, kế toán, quản trị, thanh khoản và các giải pháp giao dịch trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đội ngũ phụ trách sản phẩm ETF của chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng các kiến thức và nghiên cứu tối ưu về sản phẩm, cái nhìn sâu sắc và các giải pháp cho cộng đồng ETF, trước và sau giao dịch.

HSC là một trong hai thành viên lập quỹ ETF nội địa đầu tiên ở Việt Nam, quỹ ETF VFMVN30. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ môi giới, tạo lập thị trường, phân phối và tự doanh để phát triển quỹ ETF VFMVN30.