Quản lý tài khoản giao dịch Hợp đồng Tương lai

Hợp đồng tương lai chỉ số là một sản phẩm rất mới tại HSC nói riêng và cả thị trường tài chính Việt Nam nói chung, chúng tôi đề cao việc tập huấn, đào tạo cho đội ngũ nhân viên môi giới và quản lý tài khoản giao dịch. Mọi nhân viên môi giới sẽ là đối tác tư vấn, chăm sóc từng khách hàng cá nhân để hướng dẫn trình tự, các chính sách, thủ tục và quy trình mở tài khoản tại HSC.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin nhanh, chính xác và mới nhất về thị trường cũng như hoạt động giao dịch của khách hàng.

Theo đó, mỗi nhân viên môi giới không chỉ đóng vai trò quản lý tài khoản mà còn là đối tác đáng tin cậy theo đúng giá trị mà HSC luôn cam kết với khách hàng: Trung thực, cống hiến và chuyên nghiệp.