Tư vấn và đặt lệnh

Trong tư vấn đầu tư cho khách hàng, HSC chú trọng việc cân bằng tối ưu giữa rủi ro và lợi nhuận. Chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng để cập nhật những thay đổi của thị trường cũng như những cơ hội đầu tư mới mẻ và hấp dẫn, không bao giờ bỏ qua một cơ hội đầu tư có lợi nhuận, nhưng cũng luôn chú ý để đảm bảo tránh việc đầu tư với rủi ro cao bất chấp mọi điều kiện thị trường.

Chúng tôi quan sát chặt chẽ mọi diễn biến trên thị trường ở cấp độ vi mô lẫn vĩ mô, đồng thời thảo luận về các diễn biến này trong các cuộc họp để đảm bảo các quyết định đầu tư có cơ sở nghiên cứu vững chắc và đạt được sự đồng thuận.

Đồng thời HSC luôn giữ gìn giá trị trung thực, trong đó nhu cầu của khách hàng được đặt lên trên hết. Phải mất nhiều năm gây dựng chúng tôi mới đạt được niềm tin và sự yêu mến của khách hàng, cơ quan quản lý, cổ đông, đối tác cũng như của các công ty cùng ngành, do đó việc giữ gìn các giá trị này là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đạo đức nghề nghiệp và tính minh bạch toàn diện là những trụ cột chính trong công tác quản lý và hoạt động của mỗi thành viên HSC. Đây chính là yếu tố giúp xây dựng thành công mối quan hệ lâu dài với khách hàng.