Quản lý tài khoản giao dịch

Với đội ngũ nhân viên môi giới và quản lý tài khoản tận tụy, được đào tạo chuyên nghiệp, HSC chú trọng chăm sóc từng khách hàng cá nhân, hướng dẫn trình tự các chính sách và thủ tục cũng như quy trình mở tài khoản một cách trung thực, chính xác.

Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên theo sát và cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động giao dịch của khách hàng.

HSC cam kết cung cấp những dịch vụ toàn diện nhất. Để làm được điều này, chúng tôi đã lựa chọn phương pháp tiếp cận dịch vụ đảm bảo cung cấp chính xác và kịp thời mọi yếu tố liên quan đến tài khoản của khách hàng.

Dịch vụ khách hàng là nền tảng cho mọi hoạt động quản lý tài khoản của HSC. Là một phần của “chính sách chất lượng”, tập trung vào khách hàng thay vì chú trọng quản lý dữ liệu, các dịch vụ của HSC được thiết kế riêng để thực sự trở thành tư vấn tài chính cá nhân toàn diện cho khách hàng.


Mẫu biểu đăng ký mở tài khoản giao dịch trái phiếu (dành cho Nhân viên HSC): Tại đây