Lưu ký chứng khoán

Thực hiện quyền

HƯỚNG DẪN MUA HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN

Quyền mua cổ phiếu phát sinh khi tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ do tổ chức phát hành quy định. Quý khách hàng có thể mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong thời gian quy định của tổ chức phát hành, thủ tục như sau:

1. Chuyển nhượng quyền:

Quý khách hàng có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, việc chuyển nhượng quyền mua này do khách hàng tự thỏa thuận với bên mua về giá cả và phương thức thanh toán, hai bên phải đến HSC ký trực tiếp vào mẫu đề nghị chuyển nhượng quyền mua, bên bán phải đóng thuế TNCN từ chuyển nhượng quyền theo quy định. Sau khi việc chuyển nhượng hoàn thành có chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thì HSC sẽ hạch toán rút quyền của bên bán, ghi tăng quyền mua cho bên mua nếu bên mua có tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC.

2. Đăng ký mua quyền:

Bước 1: Quý khách hàng đăng ký mua quyền qua các phương thức sau:

  • Đến trực tiếp HSC để điền thông tin vào phiếu đăng ký mua
  • Đăng ký qua Vitrade ( Phần mềm giao dịch từ xa của HSC)
  • Đăng ký qua tổng đài điện thoại của HSC
  • Chuyển tiền vào tài khoản của HSC, nội dung ghi rõ họ tên khách hàng, số tài khoản giao dịch chứng khoán, đăng ký mua bao nhiêu cổ phiếu XXX.

Lưu ý: Tài khoản giao dịch chứng khoán của quý khách hàng phải đủ số dư tiền để đăng ký mua quyền mua tương ứng.

Bước 2: Nhân viên dịch vụ HSC kiểm tra thông tin, hạch toán trên hệ thống. Hoàn thiện hồ sơ gửi lên VSD.

Bước 3: Sau khi nhận được giấy chứng nhận có hiệu lực đăng ký mua từ VSD, HSC sẽ hạch toán số cổ phiếu mua tương ứng của khách hàng vào ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu này trên Sở giao dịch. Khi hạch toán, hệ thống HSC tự động gửi tin nhắn SMS báo số dư chứng khoán tăng cho khách hàng.

Tin mới nhất