Lưu ký chứng khoán

Bán lô lẻ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LẺ

HSC nhận mua lại cổ phiếu lô lẻ của quý khách hàng. Giá mua lại theo quy định của HSC từng thời kỳ. Cách thức giao dịch lô lẻ theo quy định của từng Sở giao dịch, cụ thể:

1. Đối với cổ phiểu lẻ trên sàn HNX:

Quý khách hàng bán lô lẻ cho HSC qua giao dịch thỏa thuận trên sàn. Quý khách hàng đặt lệnh qua nhân viên chăm sóc khách hàng của mình hoặc liên hệ với nhân viên dịch vụ HSC tại Phòng giao dịch để đặt lệnh bán trên sàn.

Lệnh giao dịch lô lẻ sau khi khớp cũng được thanh toán bù trừ như lệnh giao dịch bình thường.

2. Đối với cổ phiếu lẻ trên sàn HOSE:

Bước 1: Quý khách hàng ký hợp đồng mua bán cổ phiếu lô lẻ với HSC, hợp đồng này do nhân viên dịch vụ HSC cung cấp.

Bước 2: Nhân viên dịch vụ HSC kiểm tra thông tin, hoàn thiện hồ sơ gửi lên VSD.

Bước 3: HSC nhận được chứng từ có hiệu lực của VSD và hạch toán rút cổ phiếu lô lẻ khách hàng đã bán và đồng thời hạch toán ghi có số tiền tương ứng vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng. Trường hợp khách hàng không mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC thì HSC chỉ chuyển tiền theo hợp đồng mua bán cổ phiếu lô lẻ vào tài khoản của khách hàng.

Tin mới nhất