Dịch vụ khác

Bản tin HSC

HSC cung cấp Bản tin hàng ngày và một số báo cáo phân tích sau đây cho khách hàng: 

  • Báo cáo vĩ mô
  • Báo cáo chiến lược
  • Báo cáo Trái phiếu
  • Báo cáo Công ty
  • Tổng hợp dự báo 38 công ty có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường
  • Bản tin hàng ngày

Nếu Quý khách là khách hàng HSC, vui lòng liên lạc trực tiếp với chuyên viên quản lý tài khoản của mình tại HSC hoặc đến các Phòng Giao Dịch của chúng tôi để được hướng dẫn cập nhật địa chỉ email cho tài khoản giao dịch của Quý khách và yêu cầu HSC gửi bản tin theo địa chỉ email đã đăng ký.

Cách đăng ký nhận bản tin:

Dùng địa chỉ email đăng ký với HSC gửi Yêu cầu nhận Báo cáo đến hộp mail dkbantin@hsc.com.vn theo nội dung sau:

  • Số tài khoản: 011C ……..
  • Họ và tên chủ tài khoản: ……….

Đề nghị HSC cung cấp bản tin cho tôi qua email.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Phòng Giao dịch Môi giới
ĐT: (+84 8) 3823 3298 Nhấn phím 0
Email: support@hsc.com.vn

Tin mới nhất