Giao dịch ký quỹ

Hợp đồng giao dịch ký quỹ

Thông tin chung

1. Hợp đồng Giao dịch ký quỹ:

  • Thời hạn cho vay tối đa: 03 tháng
  • Có thể xem xét gia hạn thêm thời gian cho vay tối đa: 03 tháng

2. Lãi suất cho vay Giao dịch Ký quỹ:

  • Lãi suất cho vay hiện hành: 0,04%/ngày
  • Lãi suất do vượt Tỷ lệ nợ cho phép: 150% x 0,04%/ngày

3. Lãi suất Ứng trước tiền bán chứng khoán: 0.04%/ngày

Tin mới nhất