Biểu mẫu

Biểu mẫu

 • Biểu mẫu mở tài khoản cho khách hàng Cá nhân trong nước:

 • Hợp đồng mở tài khoản

  200 KB
 • Giấy đăng ký sử dụng tiện ích Giao dịch chứng khoán

  198 KB
 • Giấy đăng ký sử dụng chuyển khoản trực tuyến OCT

  183 KB
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ VIP-TRADE và VIS

  307 KB
 
 • Biểu mẫu mở tài khoản cho khách hàng Tổ chức trong nước

 • Hợp đồng mở tài khoản

  403.06 KB
 • Giấy ủy quyền

  191.79 KB
 • Giấy đăng ký sử dụng tiện ích Giao dịch chứng khoán

  198 KB
 • Giấy đăng ký sử dụng chuyển khoản trực tuyến OCT

  183 KB
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ VIP-TRADE và VIS

  302.22 KB

Tin mới nhất