Các dịch vụ cung cấp

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, bao gồm:

 

Tư vấn Mua bán & Sáp nhập

Trong những năm gần đây, chúng tôi đã thực hiện thành công một số thương vụ Mua bán - Sáp nhập thuộc dạng lớn và phức tạp nhất trên thị trường trong nước.

Thị trường vốn cổ phần

Phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO)/ Niêm yết

HSC mang đến các giá trị khác biệt trong việc giúp khách hàng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán nhờ vào vị thế hàng đầu của chúng tôi trong cả lĩnh vực Môi giới và Nghiên cứu cùng với kinh nghiệm dồi dào tích lũy được trong một quá trình dài. Các thương vụ tiêu biểu:

Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu

Thông qua hệ thống phân phối đã được công nhận của chúng tôi (Nhà môi giới và Nghiên cứu số 1 tại Việt Nam), chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp huy động vốn một cách nhanh chóng, hiệu quả và ở mức giá tốt nhất.

Những thương vụ Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu gần đây của chúng tôi bao gồm:

Cổ phần hóa

HSC tham gia vào các thương vụ cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước một cách có chọn lọc, tập trung vào việc đánh thức giá trị tiềm năng của các doanh nghiệp đó.

Các dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp

HSC cũng cung cấp thêm những dịch vụ tài chính doanh nghiệp để hỗ trợ các mục tiêu riêng của khách hàng, bao gồm:

  • Định giá doanh nghiệp
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch tài chính