Ứng tuyển

Vui lòng điền thông tin bắt buộc vào các ô đánh dấu (*)
THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUNG
2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN *
3. CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁN *
4. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Vui lòng ghi lại quá trình làm việc trong thời gian qua, bắt đầu với công việc gần đây nhất
5. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN / CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THAM GIA *
6. CÁC KỸ NĂNG
7. MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
8. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG NẾU VÀO LÀM VIỆC TẠI HSC (Dành cho vị trí Chuyên viên tư vấn và Trưởng Nhóm Kinh Doanh)
9. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN NẾU LÀM VIỆC TẠI HSC (Dành cho vị trí Trưởng Nhóm Kinh Doanh)
10. THÔNG TIN GIA ĐÌNH & THÂN NHÂN *
Vui lòng liệt kê: 1. Gia đình (cha mẹ vợ/chồng, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột) 2. Họ hàng hiện đang làm việc tại HSC hoặc các Công ty Chứng khoán khác)
11. NGƯỜI THAM KHẢO
Không kể họ hàng thân thuộc
12. CÁC THÔNG TIN KHÁC *
THÔNG TIN THÊM
Bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh hoặc hồ sơ tại đây

Tôi cam đoan những thông tin nêu trên là mới nhất và đúng sự thật. Nếu có sự sai trái trong những thông tin trên thì tôi sẽ chịu kỷ luật sa thải khỏi Công ty nếu tôi được tuyển dụng
Để bảo mật thông tin, vui lòng hoàn tất hộp xác thực bên dưới để giúp ngăn chặn việc đăng nhập tự động và giảm thư rác.