Nghiên cứu

HSC mong muốn trang bị cho nhà đầu tư các thông tin và phân tích cần thiết để có thể đánh giá và quyết định tốt hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi là xác định các công ty tốt nhất và giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các công ty này. Trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích thị trường, HSC đã vinh dự được các khách hàng bình chọn là đội ngũ số 1 tại Việt Nam và có thứ hạng trong phạm vi toàn Châu Á thông qua các giải thưởng quốc tế uy tín như Institutional Investor, Thomson Reuters, Asiamoney

HSC có một cơ sở dữ liệu đầy ấn tượng được xây dựng trong nhiều năm bao gồm thông tin tất cả các ngành kinh tế chủ chốt và 100 công ty hàng đầu. Cơ sở dữ liệu này gồm có các mô hình thông tin ngành, mô hình tài chính hoàn chỉnh của các công ty và một tập hợp các thông tin cơ sở bao gồm cả các bài báo.

Phương pháp nghiên cứu của chúng tôi dựa vào phân tích cơ bản một cách tỉ mỉ đối với các ngành kinh tế nói chung và các công ty nói riêng. Sau đó phương pháp nghiên cứu “từ dưới lên” này sẽ được các chuyên viên phân tích chiến lược và chuyên viên phân tích kỹ thuật của chúng tôi bổ sung thêm kết quả nghiên cứu theo phương pháp “từ trên xuống” để từ đó có những quan điểm dự báo về xu hướng và thời điểm của thị trường.

Phương pháp khoa học này không những mang lại cho nhà đầu tư hiểu biết sâu rộng về các khía cạnh cơ bản của cổ phiếu mà còn cho phép đánh giá lượng cung cầu dẫn dắt giá cổ phiếu trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng ở một thị trường mới nổi, nơi mà sự thiếu minh bạch và khó tiếp cận thông tin đã dẫn đến việc mua bán chứng khoán theo phong trào mà không quan tâm tới giá trị thực của chứng khoán.

Đội ngũ nghiên cứu của HSC gồm các chuyên viên phân tích ngành và chuyên viên phân tích kỹ thuật ở cả hai văn phòng Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội, phụ trách các báo cáo theo công ty, ngành và toàn diện về thị trường. Các chuyên viên phân tích của HSC có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm khác nhau, sự kết hợp đa lĩnh vực này giúp chúng tôi nhìn nhận các công ty theo nhiều khía cạnh đa dạng và đạt được sự tổng hợp tốt.

SẢN PHẨM:

Báo cáo phân tích công ty

Cung cấp mô hình thu nhập hoàn chỉnh và các số liệu dự báo, những phân tích chi tiết về một công ty niêm yết hoặc chưa niêm yết. Báo cáo này bao gồm việc xếp hạng lần đầu đối với cổ phiếu cũng như định giá cổ phiếu, chú trọng đánh giá các khía cạnh chủ yếu như thu nhập tiềm năng, tình hình tài chính, khả năng quản trị, tình hình kinh doanh và môi trường kinh doanh của công ty.

Báo cáo phân tích ngành

Giới thiệu về ngành và các công ty chủ chốt trong ngành đến các nhà đầu tư. Báo cáo phân tích ngành chuyên nghiên cứu các ngành chủ đạo trên thị trường cũng như môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý và môi trường kinh tế mà ngành đó đang hoạt động.

Báo cáo phân tích kỹ thuật

Báo cáo này gồm các phân tích về các động lực của thị trường, phân tích biểu đồ các cổ phiếu chủ chốt, cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin tổng quát về các động cơ của thị trường.

Báo cáo chiến lược

Báo cáo chiến lược phân tích theo quan điểm “nhìn từ trên xuống” đối với nền kinh tế, thị trường chứng khoán và các diễn biến khác mà các nhà đầu tư quan tâm. Báo cáo này cũng sẽ có các bình luận và phân tích về các vấn đề thời sự và cung cấp rổ chỉ số mẫu.

Các chuyến tham quan doanh nghiệp

HSC tổ chức các chuyến thăm các công ty hoặc xí nghiệp cho khách hàng, hoặc đại diện cho khách hàng đi thăm các công ty. Dịch vụ này cũng bao gồm việc viết báo cáo độc quyền cho khách hàng có nhu cầu.

Tin mới nhất