Ban Kiểm soát

Ông VÕ VĂN CHÂUTrưởng Ban kiểm Soát

2002- Hiện tại Thành viên của Ban Kiểm soát công ty HSC
Đến năm 2018 Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long
Trước 2018

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Cố vấn Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long

Cố vấn Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Đại Tín

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu tại Đà Nẵng và Đắk Lắk.

Ông ĐOÀN VĂN HINHThành viên Ban Kiểm Soát

2007- Hiện tại Thành viên Ban Kiểm soát công ty HSC
2007- 2014 Giám đốc Tài chính của CTCP Đầu tư Phát triển Saigon Coop
1997 – 2007 Kế toán trưởng tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM

Bà ĐẶNG NGUYỆT MINHThành viên Ban Kiểm soát

2013 – Hiện tại Thành viên Ban Kiểm soát công ty HSC
Hiện tại Giám đốc nghiệp vụ và Phó phòng Nghiên cứu của Dragon Capital Group (DCG)