Đội ngũ lãnh đạo

Ông TRỊNH HOÀI GIANGTỔNG GIÁM ĐỐC

Từ 01/04/2020 Chính thức là Tổng giám đốc HSC theo Quyết định số 02/2020/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị.
2007 – 2019 Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Chứng khoán HSC
2010 – hiện tại Phó Chủ tịch Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam
2005 – 2007 Giám đốc Nghiệp vụ Dragon Capital Markets Limited (DC)
2003 – 2005 Học MBA tại Hoa Kỳ, học bổng Fulbright
2001 – 2003 Chuyên viên tín dụng Ngân hàng Vietcombank
1995 – 2001 Chuyên viên kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank

Ông LÊ ANH QUÂNGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỢP TÁC

2018 – hiện tại Giám đốc Điều hành – Phát triển Quan hệ Hợp tác, HSC
2014 – 2017 Đại diện tại Việt Nam, Công ty tư vấn Management Systems (Los Angeles, California)
2013 – 2014 Giám đốc Khối Tiếp thị & Xây dựng Thương hiệu, Ngân hàng Techcombank (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
2010 – 2013 Phó Tổng Giám đốc Marketing, Kinh Do Group (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
2005 – 2010 Giám đốc Ngành hàng, Unilever (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
2004 – 2005 Giám đốc Marketing, The Walt Disney Company (Los Angeles, California)

Ông LÂM HỮU HỔGIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

2007 - nay Kế toán trưởng, HSC
2005 – 2007 Nhân viên Công ty Dầu thực vật Cái Lân
1996 – 2003 Nhân viên Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam

 

Bà NGUYỄN LINH LANGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - PHÒNG NHÂN SỰ

12/2019 – hiện tại Giám đốc Điều hành Phòng Nhân sự – Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
2012 – 2019 Giám Đốc Vận Hành và Nhân Sự - Công ty Mayer Brown Việt Nam
2003 – 2012 Trưởng Phòng Hoạch Định Chiến Lược, Trưởng Phòng Nhân Sự – Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam
2002 – 2003 Trưởng Phòng Vận Hành – Công ty cổ phần Quốc tế M&P
1995 – 2002 Trưởng bộ phận giao nhận hàng hóa - Công ty Vận tải biển Sài Gòn
1994 – 1995 Chuyên Viên Kinh Doanh – Công ty Liên doanh Vận tải biển Katran

Ông NGUYỄN CẢNH THỊNH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

2018 – Hiện tại Giám đốc Điều hành - Khối Khách hàng cá nhân, HSC
2016 - 2018 Giám đốc Phát triển kinh doanh - Khối Khách hàng cá nhân, HSC
2010 - 2016 Giám đốc Phòng giao dịch Lê Lai, HSC
2008 - 2010 Trưởng nhóm Quản lý Tài khoản Khách hàng Cá nhân - Phòng Kinh doanh môi giới, HSC
2006 - 2008 Nhân viên môi giới, HSC

Ông BẠCH QUỐC VINH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU VỰC PHÍA BẮC

2007 – hiện tại Giám đốc Điều hành khu vực phía Bắc Công ty Chứng khoán HSC
2000 – 2007 Trưởng nhóm Kinh doanh, Trưởng Ban Kinh doanh chi nhánh tại Hà Nội, Giám đốc văn phòng Tổng Đại lý Prudential tại Nghệ An và Hà Tĩnh
1997 – 2000 Giám đốc bán hàng tại Coca Cola Hà Nội

Ông STEPHEN JAMES MCKEEVERGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – KHỐI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

2018 – nay Giám đốc Điều hành – Khối Khách hàng Tổ chức, HSC
2014 – 2016 Giám đốc bán hàng khu vực Châu Á, Mizuho Securities Asia
2009 – 2013 Giám đốc kinh doanh khu vực Hong Kong, Ngân hàng Standard Chartered
2006 – 2009 Giám đốc bán hàng tổ chức khu vực Châu Á, Goldman Sachs Asia
2005 – 2006 Giám đốc bán hàng tổ chức khu vực Châu Á, Lehman Brothers Asia 
1999 – 2005 Giám đốc Nghiên cứu truyền thông và Nghiên cứu khách hàng khu vực Châu Á, Lehman Brothers Asia 
   

Ông TRẦN TẤN ĐẠTGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - GIAO DỊCH, KHỐI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

2018 – hiện tại Giám đốc Điều hành Giao dịch – Khối Khách hàng Tổ chức – Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
2012 – 2018 Giám đốc Giao dịch – Khối Khách hàng Tổ chức – Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
2010 – 2012 Trưởng phòng Giao dịch Môi giới – Khối Khách hàng Tổ chức – Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
2007 – 2010 Chuyên viên Tư vấn Cao cấp – Khối Khách Hàng Tổ Chức – Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ông PHẠM NGỌC BÍCHGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - KHỐI TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

2016 – hiện tại

Giám đốc Điều hành - Khối tài chính Doanh Nghiệp HSC

   
2010 – 2014 Giám đốc Điều hành - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
2007 – 2009 CEO - Công ty Prudential / Quản lý quỹ Eastspring Việt Nam
1994 – 2007 Giám đốc và Giám đốc Phụ trách công ty Quản lý Tài sản toàn cầu CIBC, Canada, Hồng Kông

 

Ông LÊ NGUYÊN BÌNHGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – KHỐI VẬN HÀNH

2020 – hiện nay Giám Đốc Điều Hành Phụ Trách Vận Hành – Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2000 – 2020 Trưởng Bộ phận Quản trị Quỹ - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam)
1997 – 2000 Chuyên Viên Tài Chính Cao Cấp – Tập đoàn Hóa chất Mitsui

Ông CHRISTOPHER LAWRENCE HUNTGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – KHỐI NGHIÊN CỨU

2019 - Hiện tại Giám đốc Điều hành - Khối Nghiên Cứu, HSC
2017 - 2019 Cố vấn Cấp cao tại Anh 
2014 - 2016 Giám đốc Điều hành Cao cấp – Khối Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm khu vực Hồng Kông, CIMB.
2004 - 2012 Giám đốc Điều hành Cao cấp khu vực Châu Á, Macquarie Securities Group.
2000 - 2004 Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á, HSBC Securities.
1995 - 2000 Giám đốc Điều hành  khu vực Châu Á, Indosuez Wi Carr.
1989 - 1995

Phó Giám đốc, Điều hành Quỹ đầu tư khu vực Châu Á, Foreign & Colonial, Luân Đôn