Hội đồng quản trị

Ông ĐỖ HÙNG VIỆTCHỦ TỊCH HĐQT

2011 – hiện tại Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán HSC
2010 – hiện tại Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán (VASB)
2007 – 2011 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán HSC
2003 – 2006 Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HSC
1998 – 2002 Trưởng phòng ủy thác Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Tp. HCM

Ông LÊ ANH MINHPHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

2015 – hiện tại Tổng Giám đốc Dragon Capital Group (DCG)
2010 – 2015 Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Tài chính (CFO) của Dragon Capital Group (DCG)
2002 – 2010 Giám đốc Dragon Capital Group (DCG)
1998 – 2002 Giám đốc Tài chính Coca Cola Đông Nam Á
1993 – 1996 Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Nam
1991 – 1993 Giám đốc Dự án Công ty Peregrine Việt Nam

Ông LÂM HOÀI ANHTHÀNH VIÊN HĐQT

2013 – hiện tại Phó Tổng Giám đốc - Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC)
2010 – 2013 Trưởng Phòng tín dụng - Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước    TP. HCM (HFIC)
2004 – 2010 Trưởng Phòng tín dụng - Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP. HCM
2001 – 2004 Phó Trưởng Phòng tín dụng - Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP. HCM
1997 – 2001 Chuyên viên Tín dụng - Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP.HCM

Ông PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮCTHÀNH VIÊN HĐQT

1999 – hiện tại Tổng Giám đốc Công ty Vision & Associates
1989 – 1999 Phó Tổng Giám đốc Công ty InvesConsult

Ông LÊ THẮNG CẦNTHÀNH VIÊN HĐQT

2013 – hiện tại Phó Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. HCM (HFIC)
2006 – 2013 Chuyên viên Tài chính - Kế toán Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. HCM (HFIC)
2005 Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Viethuy
1999 – 2004 Kế toán trưởng Công ty TNHH TM&SC thuốc thú y Ruby 

Ông JOHAN NYVENETHÀNH VIÊN HĐQT

2007 – 03/2020 Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán HSC
2010 – hiện tại Phó Chủ tịch câu lạc bộ CEO
2005 – 2007 Giám đốc chi nhánh Ngân hàng HSBC Hà Nội
1998 – 2005 Giám đốc Nghiệp vụ Tài chính Toàn cầu, HSBC Việt Nam tại Tp. HCM
1990 – 1998 Giám đốc Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế Corestates First Union Bank, Philadelphia, USA

Ông LÊ HOÀNG ANHTHÀNH VIÊN HĐQT

2008 – hiện tại Giám đốc Dragon Capital Ltd. (DC)
2004 – 2007 Giám đốc Nghiệp vụ Dragon capital Ltd. (DC)
2000 – 2004 Chuyên viên phân tích cao  cấp Dragon Capital Ltd. (DC)
1998-2000 Chuyên viên kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM
1994-1998 Chuyên viên phân tích tài chính NLN Trading Company, Hungary