Tài chính doanh nghiệp

HSC là nhà cung cấp đầy đủ dịch vụ đa dạng về Tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam với những tư vấn chuyên sâu, giải pháp sáng tạo, và quy trình thực hiện chuyên nghiệp.

Để giúp khách hàng tiếp cận được nguồn vốn từ bên ngoài, HSC từ lâu đã chú trọng xây dựng mạng lưới đối tác với các tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước. Không chỉ tiếp cận được nguồn vốn cần thiết để phát triển, các khách hàng của HSC còn có cơ hội tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế tốt nhất và phù hợp nhất.

Dịch vụ:

 • Tư vấn Mua bán & sáp nhập
 • Thị trường vốn cổ phiếu
  • Phát hành cổ phiếu ra Công chúng (IPO) / Niêm yết
  • Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu
  • Cổ phần hoá
 • Các dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
  • Định giá doanh nghiệp
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch tài chính