Môi giới chứng khoán

Với vị thế là Nhà môi giới dẫn đầu thị trường, HSC là một trong số ít những công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường trên cả hai phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, nắm giữ thị phần môi giới lớn trên cả hai sàn giao dịch. Đây là lợi thế to lớn mang lại cho HSC vị thế nhà cung cấp dịch vụ môi giới toàn diện với hai mạng lưới phân phối bổ sung cho nhau.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói về môi giới chứng khoán, bao gồm những dịch vụ giá trị gia tăng vượt trội trong lĩnh vực môi giới, dựa vào năng lực phân tích và hệ thống công nghệ tiên tiến của Công ty, các công cụ tiện ích và dịch vụ tài chính hỗ trợ khách hàng với tiêu chuẩn và chất lượng tốt nhất.

Môi giới chứng khoán Khách hàng Cá nhân

Mô hình dịch vụ cao cấp của HSC giành cho các nhà đầu tư cá nhân bao gồm bốn yếu tố mang tính giá trị gia tăng: Thông tin, Truy cập, Dịch vụ và Nguồn lực Vốn. Chúng tôi cam kết thực hiện bốn yếu tố này thông qua năng lực phân tích, công nghệ và khả năng truy cập thông tin thị trường một cách nhanh chóng cùng đội ngũ các chuyên viên môi giới tận tụy, có năng lực và kiến thức chuyên môn cao.

Môi giới chứng khoán Khách hàng Tổ chức

Chúng tôi đa dạng hóa các dịch vụ Môi giới chứng khoán Khách hàng Tổ chức để cung cấp thêm sự lựa chọn về đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Đồng thời chúng tôi tập trung phát triển năng lực cốt lõi của mình là công tác phân tích và hệ thống công nghệ tiên tiến để tiếp tục mở rộng thị phần khách hàng tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Sản phẩm và dịch vụ gia tăng

 1. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng
 2. Dịch vụ chứng khoán
  • Lưu ký và chuyển nhượng chứng khoán.
  • Phong tỏa và giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu.
  • Rút chứng khoán.
  • Nhận và thực hiện lệnh mua bán chứng khoán.
  • Môi giới mua bán chứng khoán niêm yết/ chưa niêm yết (OTC).
  • Môi giới mua bán trái phiếu niêm yết/ chưa niêm yết.
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán.
  • Quản lý danh mục đầu tư.
  • Dịch vụ báo giá cổ phiếu OTC.
  • Quản lý sổ cổ đông cho cổ phiếu OTC.
  • Quản lý sổ cổ đông cho quỹ mở.
 3. Dịch vụ IPO
  • Đại lý đấu giá IPO.
  • Tổ chức đấu giá tại công ty.
  • Ủy thác đấu giá mua chứng khoán phát hành lần đầu
 4. Dịch vụ hỗ trợ vốn
  • Giao dịch ký quỹ.
  • Ứng trước tiền bán chứng khoán.
  • Cầm cố chứng khoán.
  • Repo trái phiếu.
  • Dịch vụ gửi tin nhắn SMS tới khách hàng cho các thay đổi về số dư tiền, thực hiện quyền, cổ tức và các thông tin có liên quan đến tài khoản giao dịch ký quỹ.
 5. Dịch vụ hỗ trợ giao dịch
  • Nhận lệnh qua điện thoại, email, fax, Bloomberg
  • Giao dịch trực tuyến (Vi-Trade, VM Trade, VIP-Trade), giao dịch trên iPad qua HSC Trade Pro dễ sử dụng, đảm bảo an toàn tối đa, đặt lệnh trực tuyến, kiểm tra số dư và quản lý danh mục đầu tư
  • Chuyển tiền trực tuyến OCT
  • Đăng ký quyền mua chứng khoán qua điện thoại
  • Thông báo kết quả khớp lệnh qua SMS
  • Tổ chức các buổi hội thảo đầu tư
 6. Báo cáo phân tích thị trường
  • Cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng bằng bản tin hằng ngày, bản tin tuần và báo cáo phân tích của công ty.
  • Tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng thông qua những phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô và vi mô.
 7. Dịch vụ khác
  • Gửi sao kê số dư tài khoản hàng tháng qua bưu điện hoặc email.
  • Dịch vụ nhắn tin SMS tra cứu thông tin thị trường, thông tin tài khoản.
  • Tư vấn hỗ trợ khách hàng qua điện thoại.
  • Tổ chức các chuyến tham quan tìm hiểu doanh nghiệp.