Kiến thức

Kiến thức

Bán cổ phiếu lô lẻ


HSC nhận mua lại chứng khoán lô lẻ  (khối lượng < 100 cổ phiếu) niêm yết hoặc đăng ký giao dịch của Quý khách trên tài khoản tại HSC với giá mua lại theo quy định của HSC từng thời kỳ. 

Cách thức giao dịch lô lẻ theo hướng dẫn sau đây:

1. Đối với cổ phiểu lẻ  sàn HNX:

Cách đặt lệnh: 

Cách 1: Quý khách đặt trực tiếp lệnh bán chứng khoán lô lẻ theo phương thức khớp lệnh lô lẻ trên thị trường qua ứng dụng giao dịch trực tuyến. Vui lòng xem quy định đặt lệnh tại đây 

Cách 2: HSC nhận mua lại cổ phiếu lô lẻ trên tài khoản của Quý khách theo các bước sau:

  • Bước 1: Quý khách liên hệ Nhân viên quản lý tài khoản của Quý khách (nếu có) hoặc mang theo bản gốc CMND/CCCD còn hiệu lực đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC để đặt lệnh. 
  • Bước 2:  Nhân viên HSC đặt lệnh thỏa thuận lô lẻ theo giá HSC quy định. Lệnh giao dịch lô lẻ sau khi khớp được thanh toán theo thời gian như khớp lệnh giao dịch thông thường.

2. Đối với cổ phiếu lẻ trên sàn HSX:

  • Bước 1: Quý khách mang theo bản gốc CMND/CCCD còn hiệu lực đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC 
  • Bước 2: Quý khách ký hợp đồng mua bán cổ phiếu lô lẻ với HSC theo mẫu HSC cung cấp, 
  • Bước 3: Nhân viên HSC kiểm tra thông tin, hoàn thiện hồ sơ gửi lên VSD.
  • Bước 4: HSC nhận được chứng từ có hiệu lực của VSD và hạch toán rút cổ phiếu lô lẻ khách hàng đã bán và đồng thời ghi có số tiền tương ứng vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách.

Thông thường, thời gian hoàn tất bán cổ phiếu lẻ từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ ngày HSC nhận được hợp đồng hợp lệ.