Kiến thức

Kiến thức

Xác nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp


Để xác nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (“NĐTCKCN”), quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn sau:

1. Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có tài khoản tại HSC

2. Kênh tiếp nhận:

 • Trực tiếp: qua nhân viên bộ phận Dịch vụ khách hàng tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội 
 • Gián tiếp: thông qua nhân viên quản lý tài khoản

3. Phí dịch vụ: Miễn phí (tối đa 03 bản xác nhận); bản thứ 4 trở đi sẽ áp dụng theo biểu phí dịch vụ của HSC từng thời kỳ

4. Thời hạn: Giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành

5. Chứng từ hợp lệ bao gồm:

Đối tượng

Tiêu chí xác nhận

Hồ sơ chứng minh

Cá nhân

1. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; và/hoặc

CMND/CCCD/MSGD và hộ chiếu còn hiệu lực

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực

2. Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường tại ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; và/hoặc

CMND/CCCD/MSGD và hộ chiếu còn hiệu lực

Xác nhận sao kê của công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán

3. Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng

CMND/CCCD/MSGD và hộ chiếu còn hiệu lực

Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế chi trả trong năm gần nhất

Tổ chức

1. Loại hình doanh nghiệp: Công ty chứng khoán/ Ngân hàng thương mại/ Công ty tài chính/ Tổ chức kinh Doanh bảo hiểm, chứng khoán/ Quỹ đầu tư chứng khoán/ Tổ chức tài chính/ Quỹ tài chính; và/hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc giấy tờ tương đương khác

2. Vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ; và/hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác

Báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét

3. Tổ chức niêm yết; và/hoặc 

Quyết định chấp thuận niêm yết đối với tổ chức niêm yết

4. Tổ chức đăng ký giao dịch

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch đối với tổ chức đăng ký giao dịch

 

6. Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Quý khách nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (“NĐTCKCN”), bao gồm:
  • Giấy đề nghị xác nhận NĐTCKCN (2 bản)
  • Hồ sơ chứng minh được quy định tại mục 4
 • Bước 2: HSC tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ xác nhận tư cách NĐTCKCN.
 • Bước 3: HSC phát hành văn bản xác nhận tư cách NĐTCKCN

7. Hình thức nhận giấy xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 

 • Trực tiếp tại Trung tâm DVKH tại Tp. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội
 • Qua Nhân viên quản lý tài khoản
 • Qua bưu điện theo yêu cầu của khách hàng

8. Biểu mẫu: 

 • Đối với Khách hàng Cá nhân: Vui lòng tải Tại đây.
 • Đối với Khách hàng Tổ chức: Vui lòng tải Tại đây.